მანიფესტი ნაგვის / ვაკო ნაცვლიშვილი

nagavsakreli

თქვი, რომ ნაგვის ახალი განმარტება ძველს ვერ აუქმებს.

თქვი, რომ წერის დროს დაგროვებული ნაგავი არც მეტია და არც ნაკლებია კითხვის დროს დაგროვებულ ნაგავზე.

თქვი, რომ ნაგვის შესწავლა მოითხოვს ნაგვის გატანას.

თქვი, რომ ნაგავს სასამართლო დარბაზში სამხილად წარადგენ.

თქვი, რომ ნაგვის შეგროვებისას ვიწრო დერეფანში დაკარგე ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი.

თქვი, რომ ქალის ნაგავი არ განსხვავდება კაცის ნაგვისგან.

თქვი, რომ ოიდოპოსმა დიდ შეხვედრამდე ნაგვის გროვა ნახა.

თქვი, რომ ნაგვის დახარისხებისას ცალკე გადააწყვე ნაგვის მეტაფორები.

თქვი, რომ რესტორნის წინ დაყრილ ნაგავში იპოვე ნაგვის მენიუ.

თქვი, რომ სიღარიბე ნაგავს ვერ იტანს.

თქვი, რომ ანუსის ნაგავი უკეთესია ვაგინისა და პენისის ნაგავზე.

თქვი, რომ წერის ნაგავი არ განსხვავდება ჩვეულებრივი ნაგვისგან.

თქვი, რომ ომის ნაგავი დედაქალაქამდე ვერ აღწევს და მხოლოდ საზღვრისპირა სოფლების ჰაერს აფუჭებს.

თქვი, რომ ცხოველების ნაგავსაყრელზე შეხვდი ბავშვს ვერცხლის კოვზით ხელში.

თქვი, რომ მეზობლების ნაგავი არ არის უსაფრთხო.

თქვი, რომ შეცდომით გამოყენებული სიტყვა ხანდახან იქცევა მეტაფორად, ხოლო ნაგავი – საშენ მასალად.

თქვი, რომ ნაგვის შინაარსი არ დგინდება წაკითხვისას, ანდა წერისას.

თქვი, რომ ნაგავი საერთოა, მაგრამ შეგვიძლია, გავინაწილოთ.

თქვი, რომ ნაგვის წაკითხვა შეუძლებელია ნაგვის მცდარად წაკითხვის გარეშე.

თქვი, რომ ნაგვის შემგროვებლის პირი არ ყარს უფრო მეტად, ვიდრე ნაგვის გადამყრელის.

თქვი, რომ ნაგვის მეტყველება წინ არ უსწრებს ნაგვის წერას.

თქვი, რომ მთავარი ნაგავსაყრელის აფეთქებით შეგიძლია, დაავადებები გაავრცელო ქალაქში.

თქვი, რომ ნაგვის მანქანა გავს ლიტერატურის მანქანას.

თქვი, რომ სახლის სარდაფში საიდუმლო ნაგავს ინახავ.

თქვი, რომ კითხვა არის შეცდომით კითხვა, ნაგვის თუ სხვა რამის.

თქვი, რომ ერთ ბანკირს გაკვეთისას გულის ნაცვლად უპოვეს ნაგავი, ხოლო მეორეს – ნაგვის სურათი.

თქვი, რომ ნაგავში ქექვისას დაინახე ანგელოზი ნაგვის.

Advertisements

About Cyber Theatre

ირიბი მოქმედების კიბერ-თეატრი Cyber Theatre of indirect action performance group from Georgia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s